Statinių techninė priežiūra

UAB „Geomsta“ teikia statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus ir atliekame šias paslaugas:

  • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikriname statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuojame pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale ir įmonės atsakingiems asmenims siūlome numatomas priemones trūkumams pašalinti;
  • organizuojame kasmetines apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui), kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
  • po kasmetinės apžiūros atlikimo pateikiame išsamų statinio apžiūros aktą;
  • organizuojame ir vykdome neeilines apžiūras, pagal poreikį organizuojame esamo statinio tyrinėjimus, bei auditą;
  • pagal poreikį sudaro metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planus;
  • užpildome statinio techninės priežiūros žurnalą ir statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.

 

Pastatų, statinių ir patalpų kadastriniai matavimai, inventorizacijos

 

Comments are closed.