Statybų techninė priežiūra

UAB „Geomsta“ atlieka ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą šiems statiniams: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susiekimo komunikacijos: keliai ( gatvės); hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kiti inžineriniai statiniai. Darbo sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

UAB „Geomsta“ teikia statinių statybos techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus ir atliekame šias paslaugas:

  • tikrinime, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • kontroliuojame statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžiame jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • tikriname atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuojame statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • tikriname ir priimame paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujame išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvaujame statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • atlikame bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Comments are closed.